Projekt “SE ALPOX” je prejel EU financiranje

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Skupna nazivna moč dveh sončnih elektrarn je 131,04 kW.

Ocenjena vrednost investicije: 107.507,54 EUR
Prejeto subvencioniranje: 20.895,01 EUR

Naložbo »Financira Evropska unija – Kohezijski sklad«.

 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.

 

Projekt “SE ALPOX 3” je prejel EU financiranje

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Skupna nazivna moč dveh sončnih elektrarn je 100,30 kW.

Ocenjena vrednost investicije: 105.000,00 EUR
Prejeto subvencioniranje: 20.056,00 EUR

Naložbo »Financira Evropska unija – Kohezijski sklad«.

 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.

Meni