Projekt Digitalna transformacija je prejel sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja Alpoxa.

Glavni cilji naložbe so:

  • izvedbo digitalne transformacije v podjetju Alpox doo s prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagajanjem digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija Digitalna transformacija je sofinancirana do največ 99.807,00 €.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Meni